Podar Education Network

Podar International School
Amravati (CBSE)

Jumbo Kids Events

Bye Bye Kindergarten, Hello Primary 2014-15

Gandhi Jayanti Celebration - 2013

Dadi Ki Recipe Mummy Daddy Ke Sang - 2013

Janmashtami Celebration - 2013

ABOUT US

WHY PODAR ?