Podar Education Network

Podar International School
Washim (Proposed CBSE*)

PODAR INTERNATIONAL SCHOOL

Akola Road,
Near MTDC Resort, Zakalwadi,
Washim. Maharashtra.

Email Address : admissions@podar.org
Landline Number : 8291849488
Admin Officer : Mr. Amol Shukla
Admin Officer Mobile Number : +91 8291339659
Admin Officer Email Address : admin.washim@podar.org

Write your message to the school here

WHY PODAR ?

ADMISSIONS